അഞ്ചാം വാർഷികാഘോഷവും ഓണാഘോഷവും 2019 സെപ്റ്റംബർ 1 ന്...| വൈകുന്നേരം 5 മണി മുതൽ ബെഹാല ശരത് സദനിൽ...| ഏവർക്കും ബെഹാല ശരത് സദനിലേക്ക് സ്വാഗതം...|

അക്ഷരപ്പൂക്കളത്തിൽ നിന്ന്.....

അക്കാദമി ട്യൂട്ടോറിയൽസ്

By Dr. K V Manoj

അക്കാദമി എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ , ഞങ്ങൾ കരിവെള്ളൂരുകാർക്ക് അത് അക്കാദമി ട്യൂട്ടോറിയൽസ്….

Read More 

5 മണി മുതൽ ബെഹാല ശരത് സദനിൽ

കൊൽക്കത്ത കൈരളി സമാജത്തിന്റെ അഞ്ചാം വാർഷികാഘോഷവും ഓണാഘോഷവും ഈ വർഷം സെപ്റ്റംബർ ഒന്നാം തീയതി ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരം 5 മണി മുതൽ ബെഹാല ശരത് സദനിൽ…

Read More

When words are not enough...

Kolkata Kairali Samajam was in the forefront of organising relief material and money for the victims of the worst flood in the history of Kerala. Our relief efforts were mostly focused in the district of Wayanad, which was one of the worst affected areas. Thank you once again and we look forward to the continued support f all well-wishers and partners to the various socio-welfare projects….

Read More

Social Welfare Activities

The social welfare activities of the Samajam includes giving medical aid and other support to the economically weaker sections of the society including distributing clothes and blankets. Education is a focus area of KKS and is involved in various activities like running free study centres, giving scholarships, books, uniforms, etc. to poor students.

Read More

Follow Us on Facebook !

Event Calendar

< 2019 >
July
 • 07

  17:00 -20:30
  2019.07.07
  Sarat Sadan, Behala
  51, Siddhinath Chatterjee Rd, Manton, Behala, Kolkata, West Bengal 700034, India

  Kairali Youth Fest 2019

  Grand Finale

  Date: 7th  July, 2019

  Venue: Sarat Sadan, Behala

  Address: 51, Siddhinath Chatterjee Road, Behala, Kolkata – 700034, Near  Manton Super Market

  Time: 5 PM onwards

  Reporting Time for Performers: 3.00 PM

ആനിദൈവം

Book Launch on Feb 10

KYF 2019 AWARD WINNERS

  We are grateful for their support